Zientzia eta Doitasun Gorena

Konplexutasun handiko sistema mekanikoak diseinatu, garatu eta egiten ditugu Zientzia-azpiegitura Handientzat eta doikuntza goreneko mekanikako konponbideak behar dituen edozein arlorentzat (Fotolitografia, Air-Bearing sistemak, Free Form Optika, Kriomekanismoak, Antena Bereziak, etab.).

Horretarako, mundu mailan erreferentzia diren aditu-talde bat eta ekoizpen-ekipamendurik onena -fabrikazio zein metrologia mailan- dauzkagu.

ZIENTZIA ETA DOIKUNTZA GORENA

LOTURIKO ENPRESAK